top of page

Bemærkning om bortskaffelse af gamle batterier  
 
Følgende meddelelse henvender sig til dem, der bruger batterier eller produkter med indbyggede batterier og ikke længere sælger dem i den form, de har fået tilsendt (slutbrugere). 
 
 
Gratis tilbagetagelse af gamle batterier  
 
Da vores forsendelser kan indeholde batterier og genopladelige batterier, er vi i henhold til Battery Act (BattG) forpligtet til at informere dig om følgende:  
Batterier og akkumulatorer må ikke smides ud i husholdningsaffaldet, du er juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier og akkumulatorer. Gamle batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet eller dit helbred, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt. Batterier indeholder også vigtige råmaterialer som jern, zink, mangan eller nikkel og kan genbruges. 
Efter brug kan du enten sende batterierne tilbage til os for egen regning, returnere dem personligt til os gratis eller returnere dem i din umiddelbare nærhed (f.eks. i butikker, på kommunale indsamlingssteder).  
For slutbrugere er salget på salgssteder begrænset til de sædvanlige mængder og til de gamle batterier, som forhandleren har eller har haft i sit sortiment som nye batterier. 

 
 
Skiltet med den overstregede skraldespand på hjul betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Under dette skilt finder du også følgende symboler med følgende betydning: 
Pb: batteri indeholder lead 
Cd: Batteriet indeholder cadmium 
Hg: batteri indeholder mercury 
Ni: Batteriet indeholder nikkel 
Zn: Batteriet indeholder zinc 
Mn: batteri indeholder mangan 
Ion: batteri indeholder ion 
Po: Batteriet indeholder polymer 
MH: Batteriet indeholder metalhydrid 
Na: Batteriet indeholder natrium 

 

I overensstemmelse med Battery Act af 1. december 2009 i den aktuelt gyldige version med ikrafttrædelsen af den sidste ændring af 1. juli 2017, er F-Performance registreret i BattG-registreringsregisteret for Federal Environment Agency._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
F-Performance tilhører "Fundamentet for et fælles batteriretursystem". 

bottom of page