top of page

Data beskyttelseAnsvarlig for databehandling er:

Marcus Funke

Julian Marchlewski Ring 53

16303 Schwedt/Oder

Tyskland

schwedt@f-performance.euVi er glade for, at du er interesseret i vores online shop. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtigt for os. Nedenfor informerer vi dig detaljeret om håndteringen af dine data.

1. ADGANG DATA OG HOSTINGDu kan besøge vores hjemmeside uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang en hjemmeside kaldes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata evalueres udelukkende med det formål at sikre problemfri drift af siden og forbedre vores tilbud. Dette tjener til at beskytte vores overordnede legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra f GDPR. Alle adgangsdata vil blive behandlet, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet ovenfor.

 HOSTINGTjenesterne til hosting og visning af hjemmesiden leveres delvist af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Medmindre andet er angivet i denne databeskyttelseserklæring, behandles alle adgangsdata og alle data indsamlet i formularerne på denne hjemmeside på deres servere. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

Vores tjenesteudbydere er baseret og bruger servere i Israel. For Israel har Europa-Kommissionen fastlagt et passende niveau for databeskyttelse. Derudover bruger vores tjenesteudbydere servere i USA, Sydkorea og Taiwan samt i andre lande uden for EU og EØS, for hvilke der ikke er nogen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen. Vores samarbejde med dig er baseret på standarddatabeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen.

2. DATABEHANDLING TIL KONTRAKTSTYRING OG KONTAKT2.1 DATABEHANDLING TIL KONTRAKTSTYRINGMed henblik på kontraktbehandling (herunder forespørgsler om og behandling af eventuelle eksisterende garanti- og misligholdelseskrav samt eventuelle lovbestemte opdateringsforpligtelser) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. b GDPR, indsamler vi personoplysninger, hvis du giver det til os som en del af din Indsend din ordre frivilligt. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har brug for dataene til at behandle kontrakten, og vi kan ikke sende ordren uden at give den. Hvilke data der indsamles kan ses af de respektive inputskemaer.Yderligere information om behandlingen af dine data, især om overførslen til vores tjenesteudbydere med henblik på ordre-, betalings- og forsendelsesbehandling, kan findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring. Efter at kontrakten er afsluttet, vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter de skattemæssige og kommercielle opbevaringsperioder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit c GDPR, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data i i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1 litra a GDPR, eller vi forbeholder os retten til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi vil informere dig om i denne erklæring.

2.2 KUNDEKONTOHvis du har givet dit samtykke til dette i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a GDPR ved at beslutte dig for at åbne en kundekonto, vil vi bruge dine data med det formål at åbne en kundekonto og gemme dine data til yderligere fremtidige ordrer vores internet side. Sletningen af din kundekonto er mulig til enhver tid og kan ske enten ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller ved at bruge en funktion på kundekontoen, der er beregnet til dette formål. Efter at din kundekonto er blevet slettet, vil dine data blive slettet, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit, som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.3 KONTAKT TIL OSSom en del af kundekommunikation indsamler vi personoplysninger for at behandle dine henvendelser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, S. 1 lit ) frivilligt. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har brug for dataene for at behandle din kontakt. Hvilke data der indsamles kan ses af de respektive inputskemaer. Efter din anmodning er blevet fuldstændig behandlet, vil dine data blive slettet, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit, som vi informerer dig om i denne erklæring. LIVE CHAT VÆRKTØJ ASCEND AF WIXHvis du bruger live chat-værktøjet til at kontakte os, vil de data, du frivilligt indtaster der (navn, e-mailadresse, besked) blive behandlet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit behandlet af os som en del af kontraktbehandlingen. Derudover tjener brugen af dette værktøj til at beskytte vores overordnede legitime interesser i effektiv og forbedret kundekommunikation i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra f GDPR. Dataene vil derefter blive slettet. Livechatværktøjet leveres af Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel ("Wix"), der handler på vores vegne. Wix bruger servere i Israel. For Israel har Europa-Kommissionen fastlagt et passende niveau for databeskyttelse. Derudover bruger Wix servere i USA, Sydkorea og Taiwan, samt andre lande uden for EU og EØS, for hvilke der ikke er nogen beslutning fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed. Vores samarbejde med Wix er baseret på standarddatabeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen.

3. DATABEHANDLING TIL FORSENDELSESFORMÅLFor at opfylde kontrakten i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR, videregiver vi dine data til den forsendelsestjenesteudbyder, der er bestilt med leveringen, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer.

 DATA OVERFØRSEL TIL FORSENDELSESTJENESTER TIL FORMÅL MED FORSENDELSESANMELDELSEHvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til dette under eller efter din bestilling, videregiver vi din e-mailadresse til den valgte forsendelsestjenesteudbyder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit kan kontakte dig med henblik på leveringsmeddelelse eller koordinering.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller direkte til forsendelsestjenesteudbyderen på nedenstående kontaktadresse. Efter tilbagekaldelse sletter vi de data, du har givet til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge data, der går ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi vil informere om dig i denne erklæring.DHL Pakke Ltd

Strassenweg 10

53113 Bonn

TysklandHermes Tyskland GmbH

Essener Strasse 89

D-22419 Hamborg

TysklandUnited Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG

Goerlitzer Strasse 1

41460 Neuss

TysklandDPD Germany GmbH

Wailandtstrasse 1

63741 Aschaffenburg

TysklandGeneral Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG

GLS Tyskland-Strasse 1 - 7

DE-36286 Neuenstein

Tyskland

4. DATABEHANDLING TIL BETALINGSBEHANDLINGNår vi behandler betalinger i vores onlinebutik, arbejder vi sammen med disse partnere: tekniske tjenesteudbydere, kreditinstitutter, betalingstjenesteudbydere.

4.1 DATABEHANDLING TIL TRANSAKTIONSBEHANDLINGAfhængigt af den valgte betalingsmetode videregiver vi de data, der er nødvendige for at behandle betalingstransaktionen, til vores tekniske tjenesteudbydere, der arbejder for os som led i ordrebehandlingen, eller til de bestilte kreditinstitutter eller til den valgte betalingstjenesteudbyder, i det omfang dette er nødvendigt for at behandle betalingen. Dette tjener til at opfylde kontrakten i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra b, GDPR. I nogle tilfælde indsamler betalingstjenesteudbyderne de data, der er nødvendige for selv at behandle betalingen, fx på deres egen hjemmeside eller via en teknisk integration i bestillingsprocessen. I denne henseende gælder databeskyttelseserklæringen fra den respektive betalingstjenesteudbyder.

Hvis du har spørgsmål om vores betalingsbehandlingspartnere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmulighederne beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

4.2 DATABEHANDLING MED FORMÅL TIL FOREBYGGELSE AF SVIG OG OPTIMERING AF VORES BETALINGSPROCESSERHvis det er nødvendigt, giver vi vores tjenesteudbydere yderligere data, som de bruger sammen med de data, der er nødvendige for at behandle betalingen som vores behandlere med det formål at forhindre svindel og optimering af vores betalingsprocesser (f.eks. fakturering, behandling af bestridte betalinger, regnskabssupport) . I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra f GDPR, tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i vores beskyttelse mod svig og i effektiv betalingsstyring, som er altoverskyggende i forbindelse med en interesseafvejning.

5. ANNONCER PÅ EMAIL5.1 E-MAIL NYHEDSBREV MED TILMELDINGHvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de data, der kræves til dette eller separat leveret af dig, for regelmæssigt at sende dig vores e-mail-nyhedsbrev baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. Afmelding af nyhedsbrevet er muligt til enhver tid og kan ske enten ved at sende en besked til kontaktmuligheden beskrevet nedenfor eller via et link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet. Efter at du har afmeldt dig, sletter vi din e-mailadresse fra listen over modtagere, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne udtalelse.

5.2 UDLEVERING AF NYHEDSBREVVores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i Israel. For Israel har Europa-Kommissionen fastlagt et passende niveau for databeskyttelse. Derudover bruger vores tjenesteudbydere servere i USA, Sydkorea og Taiwan samt i andre lande uden for EU og EØS, for hvilke der ikke er nogen tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen. Vores samarbejde med dig er baseret på standarddatabeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen.

6. COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER6.1 GENERELLE OPLYSNINGER
For at gøre det attraktivt at besøge vores hjemmeside og for at muliggøre brugen af visse funktioner, bruger vi teknologier, herunder såkaldte cookies på forskellige sider. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din slutenhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes efter afslutningen af browsersessionen, det vil sige efter lukning af din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din slutenhed og gør det muligt for os at genkende din browser næste gang du besøger (vedvarende cookies).

Vi bruger teknologier, der er absolut nødvendige for brugen af visse funktioner på vores hjemmeside (f.eks. indkøbskurvfunktion). Disse teknologier indsamler og behandler IP-adressen, besøgstidspunktet, enheds- og browseroplysninger og oplysninger om din brug af vores hjemmeside (f.eks. oplysninger om indholdet af indkøbskurven). Inden for rammerne af en interesseafvejning tjener dette overordnede legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med artikel 6 (1) punktum 1 litra f GDPR.Derudover bruger vi teknologier til at opfylde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt (f.eks. for at kunne bevise samtykke til behandling af dine personoplysninger) samt til webanalyse og online markedsføring. Yderligere information herom, herunder det respektive retsgrundlag for databehandling, kan findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.Cookieindstillingerne for din browser kan findes under følgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=da] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/ #cookies]Hvis du har givet samtykke til brugen af teknologierne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punktum 1 litra a GDPR, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til kontaktmuligheden beskrevet i databeskyttelseserklæringen. Alternativt kan du også få adgang til følgende link: www.f-performance.eu. Hvis cookies ikke accepteres, kan funktionaliteten af vores hjemmeside være begrænset.

6.2 BRUG AF WIX CONSENT MANAGER-VÆRKTØJET TIL AT Administrere SAMTYKKEVi bruger Wix Consent Manager Tool på vores hjemmeside til at informere dig om de cookies og andre teknologier, som vi bruger på vores hjemmeside og til at indsamle, administrere og kontrollere dit samtykke, hvis det er nødvendigt, til behandlingen af dine personoplysninger med disse teknologier for at dokumentere . I henhold til artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra c GDPR, er dette nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelse i henhold til artikel 7, stk. 1, GDPR for at kunne bevise dit samtykke til den behandling af dine personoplysninger, som vi er underlagt. Wix Consent Manager Tool er et tilbud fra Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel ("Wix"). Efter at have indsendt din cookie-erklæring på vores hjemmeside, gemmer Wix-webserveren din IP-adresse, datoen og klokkeslættet for din erklæring, browseroplysninger og oplysninger om din samtykkeadfærd og dets verificerbarhed (bruger-id). Derudover bruges en cookie, der indeholder information om din samtykkeadfærd. Dine data vil blive slettet, efter at ovennævnte formål ikke længere er gældende, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit, og som vi informerer dig om i denne erklæring. Wix bruger servere i Israel. For Israel har Europa-Kommissionen fastlagt et passende niveau for databeskyttelse. Derudover bruger Wix servere i USA, Sydkorea og Taiwan, samt andre lande uden for EU og EØS, for hvilke der ikke er nogen beslutning fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed. Vores samarbejde med Wix er baseret på standarddatabeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen.

7. BRUG AF COOKIES OG ANDEN TEKNOLOGI TIL WEBANALYSE OG ANNONCEFORMÅLHvis du har givet dit samtykke til dette i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a GDPR, bruger vi følgende cookies og andre tredjepartsteknologier på vores hjemmeside. Efter ophør af brugen af den respektive teknologi af os, slettes de data, der indsamles i denne sammenhæng. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du kan finde flere oplysninger om dine tilbagekaldelsesmuligheder i afsnittet "Cookies og andre teknologier". Se hver teknologi for at få flere oplysninger, herunder hvordan vi arbejder med hver leverandør. Hvis du har spørgsmål til udbyderne og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

 BRUG AF GOOGLE TJENESTER TIL WEBANALYSE OG ANNONCEFORMÅLVi bruger følgende teknologier fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Google-teknologier om din brug af vores hjemmeside, overføres normalt til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og opbevares der. Europa-Kommissionen har ikke udstedt en tilstrækkelighedsbeslutning for USA. Vores samarbejde med dig er baseret på standard databeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen.  Hvis din IP-adresse indsamles via Google-teknologier, vil den blive anonymiseret, før den gemmes på Googles servere ved at aktivere IP-anonymisering forkortet. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server og forkortet der. Medmindre andet er angivet for de enkelte teknologier, sker databehandlingen på grundlag af en aftale indgået mellem medansvarlige personer for den respektive teknologi i henhold til artikel 26 DSGVO. Yderligere oplysninger om Googles databehandling kan findes i Googles databeskyttelsesoplysninger [https://policies.google.com/privacy?hl=de]. GOOGLE ANALYTICSTil brug for hjemmesideanalyse indsamles og opbevares data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside) automatisk med Google Analytics, hvorfra brugerprofiler oprettes ved brug af pseudonymer. Cookies kan bruges. Din IP-adresse vil i princippet ikke blive flettet sammen med andre Google-data. Databehandlingen sker på baggrund af en aftale om ordrebehandling fra Google. GOOGLE ADSTil annonceringsformål i Googles søgeresultater og på tredjeparters hjemmesider sættes den såkaldte Google remarketing-cookie, når du besøger vores hjemmeside, som automatisk genereres ved indsamling og behandling af data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enhed og browserinformation og information om din brug af vores hjemmeside) og ved hjælp af et pseudonymt cookie-id og på basis af de sider, du besøger, muliggør interessebaseret annoncering. Enhver yderligere databehandling vil kun finde sted, hvis du har aktiveret indstillingen "Personlig annoncering" på din Google-konto. I dette tilfælde, hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores hjemmeside, bruger Google dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. GOOGLE MAPSTil den visuelle repræsentation af geografisk information indsamler Google Maps data om din brug af Maps-funktionerne, især IP-adressen og lokationsdata, overfører dem til Google og behandler dem derefter. Vi har ingen indflydelse på denne efterfølgende databehandling. YOUTUBE VIDEO PLUGINFor at integrere tredjepartsindhold indsamles data (IP-adresse, besøgstidspunkt, enheds- og browseroplysninger) via YouTube-videopluginnet i den udvidede databeskyttelsestilstand, vi bruger, overføres til Google og behandles derefter af Google, kun hvis du spiller video.

8. INTEGRATION AF TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE/ ANDRE WIDGETSTrusted Shops-widgets (f.eks. Trusted Shops Trustbadge) er integreret på denne hjemmeside for at vise Trusted Shops-tjenester (f.eks. godkendelsesstempel, indsamlede anmeldelser) og for at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere efter en ordre.Dette tjener til at beskytte vores overordnede legitime interesser i optimal markedsføring ved at muliggøre sikker shopping i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra f GDPR. Trustbadge og de tjenester, der annonceres med det, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (Trusted Shops), med hvem vi er fælles ansvarlige i henhold til artikel 26 GDPR. I forbindelse med denne databeskyttelsesmeddelelse vil vi informere dig nedenfor om det væsentlige indhold af kontrakten i overensstemmelse med artikel 26 (2) GDPR.Trustbadge leveres af en amerikansk CDN-udbyder (Content Delivery Network) som en del af et fælles ansvar. Et passende databeskyttelsesniveau sikres af standarddatabeskyttelsesklausuler og andre kontraktlige foranstaltninger. Yderligere information om databeskyttelse hos Trusted Shops GmbH kan findes her [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].Når Trustbadge kaldes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som også indeholder din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet . IP-adressen anonymiseres umiddelbart efter indsamling, så de lagrede data ikke kan tildeles dig personligt. Serverlogfilen gemmes i en sikkerhedsdatabase til analyse af sikkerhedsproblemer og slettes automatisk eller anonymiseres senest 90 dage efter oprettelse. I henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR, tjener dette vores og Trusted Shops legitime interesse for at forhindre misbrug og bedrageri, at optimere tilbuddet og hjemmesiden og for at sikre problemfri drift af hjemmesiden eller Trustbadge eller andre Widgets fra Trusted Shops.Yderligere personlige data overføres til Trusted Shops GmbH, hvis du beslutter dig for at bruge Trusted Shops-produkter efter at have gennemført en ordre eller allerede har registreret dig for at bruge dem. Til dette formål indsamles persondata automatisk fra ordredataene. Om du allerede er registreret som køber til produktbrug, kontrolleres automatisk ved hjælp af en neutral parameter, e-mailadressen hashed ved hjælp af en kryptologisk envejsfunktion. Inden den sendes, konverteres e-mailadressen til denne hashværdi, som Trusted Shops ikke kan dekryptere. Efter at have tjekket for et match, slettes parameteren automatisk.Dette tjener til at kontrollere, om du allerede er registreret for tjenester hos Trusted Shops GmbH og er derfor nødvendigt for opfyldelsen af vores og Trusted Shops overordnede legitime interesser i leveringen af køberbeskyttelse knyttet til den specifikke ordre og transaktionsevalueringstjenesterne i overensstemmelse med art. 6 Stk. 1 sætning 1 litra f GDPR påkrævet. Hvis dette er tilfældet, sker den videre behandling i overensstemmelse med den kontraktlige aftale mellem dig og Trusted Shops. Hvis du endnu ikke er tilmeldt tjenesterne, får du herefter mulighed for det første gang. Videre behandling efter registrering er også baseret på den kontraktlige aftale med Trusted Shops. Hvis du ikke registrerer dig, vil alle overførte data automatisk blive slettet af Trusted Shops, og personlig reference er derefter ikke længere mulig.Som en del af det delte ansvar mellem os og Trusted Shops GmbH, hvis du har spørgsmål om databeskyttelse og for at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte Trusted Shops GmbH, hvis kontaktmuligheder du kan finde her [https://www.trustedshops.de/ impressum/#datenschutz ] Find. Yderligere information om databeskyttelse kan findes på følgende link [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Uanset dette kan du altid kontakte os ved hjælp af kontaktmuligheden beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Hvis det er nødvendigt, vil din anmodning herefter blive videresendt til den anden svaransvarlige.

9. SOCIALE MEDIER9.1 SOCIALE PLUGINS FRA FACEBOOK (VED META), INSTAGRAM (VED META)Sociale knapper fra sociale netværk bruges på vores hjemmeside. Disse er kun integreret i siden som HTML-links, således at der ikke etableres forbindelse til den respektive udbyders servere, når vores hjemmeside kaldes op. Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes hjemmesiden for det respektive sociale netværk i et nyt vindue i din browser.Der kan du fx trykke på knappen Synes godt om eller Del.

9.2 VORES ONLINE TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK (VED META), INSTAGRAM (VED META), YOUTUBEHvis du har givet dit samtykke til den respektive sociale medieoperatør i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 tændt og gemt, hvorfra brugerprofiler oprettes ved hjælp af pseudonymer. Disse kan for eksempel bruges til at placere annoncer i og uden for de platforme, der formentlig svarer til dine interesser. Cookies bruges normalt til dette. For detaljerede oplysninger om den respektive sociale medieoperatørs behandling og brug af data samt en kontaktmulighed og dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv, henvises til databeskyttelsesmeddelelserne fra de udbydere, der er linket til nedenfor. Har du stadig brug for hjælp i den forbindelse, kan du kontakte os.Facebook (af Meta) [http://www.facebook.com/about/privacy/] er et tilbud fra Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Meta Platforms Ireland om din brug af vores online tilstedeværelse på Facebook (af Meta), overføres normalt til en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californien 94025, USA og opbevares der. Europa-Kommissionen har ikke udstedt en tilstrækkelighedsbeslutning for USA. Vores samarbejde med dig er baseret på standard databeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen.  Databehandling ved besøg på en Facebook (af Meta) fanside er baseret på en aftale mellem fælles controllere i henhold til art. 26 GDPR. Du kan finde flere oplysninger (oplysninger om Insights-data) her [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].Instagram (af Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] er et tilbud fra Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta Platforms Ireland") Oplysningerne indsamlet om din brug af vores online tilstedeværelse på Instagram overføres normalt til en server hos Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californien 94025, USA og opbevares der. Europa-Kommissionen har ikke udstedt en tilstrækkelighedsbeslutning for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standarddatabeskyttelsesklausuler.  Databehandling ved besøg på en Instagram (af Meta) fanside er baseret på en aftale mellem fælles controllere i henhold til art. 26 GDPR. Du kan finde flere oplysninger (oplysninger om Insights-data) her [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] er et tilbud fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). De oplysninger, der automatisk indsamles af Google om din brug af vores online tilstedeværelse på YouTube, overføres normalt til en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og opbevares der. Europa-Kommissionen har ikke udstedt en tilstrækkelighedsbeslutning for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på standarddatabeskyttelsesklausuler fra Europa-Kommissionen.

10. SÅDAN KONTAKTER DU OS OG DINE RETTIGHEDER10.1 DINE RETTIGHEDER
Som registreret har du følgende rettigheder:* i henhold til artikel 15 GDPR, retten til at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, der behandles af os i det omfang, der er angivet der;

* i henhold til artikel 16 GDPR, retten til øjeblikkeligt at anmode om rettelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, der er gemt af os;

* I henhold til artikel 17 GDPR, retten til at anmode om sletning af dine personlige data gemt af os, medmindre yderligere behandling

  * at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;

  * for at overholde en juridisk forpligtelse;

  * af hensyn til offentlighedens interesse eller

  * er forpligtet til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav;

* i henhold til artikel 18 GDPR, retten til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som

  * nøjagtigheden af dataene bestrides af dig;

  * behandlingen er ulovlig, men du er imod dens sletning;

  * vi har ikke længere brug for dataene, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller

  * du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 GDPR;

* i henhold til artikel 20 GDPR, retten til at modtage dine personlige data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller til at anmode om overførsel til en anden ansvarlig person;

* i henhold til artikel 77 GDPR ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som udgangspunkt kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopæls- eller arbejdssted eller vores virksomhedshovedkvarter.Ret til at gøre indsigelseI det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at beskytte vores legitime interesser, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen er til direkte markedsføringsformål, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen er til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse, hvis der er grunde, der udspringer af din særlige situation.Efter at du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime behandlingsgrunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af tjener retskrav.Dette gælder ikke, hvis behandlingen er til direkte markedsføringsformål. Så vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

10.2 KONTAKTMULIGHEDERHvis du har spørgsmål til indsamling, behandling eller brug af dine personoplysninger, information, rettelse, begrænsning eller sletning af data, samt tilbagekaldelse af givet samtykke eller indsigelse mod en specifik brug af data, bedes du kontakte os direkte ved at bruge kontakten detaljer i vores forlag.

Databeskyttelseserklæring [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] oprettet med Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com] juridisk tekster i samarbejde med FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com] .

bottom of page