top of page

Fortrydelsesret

 

Forbrugere har fjorten dages fortrydelsesret.

 

fortrydelsesret

 

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varerne i besiddelse.

 

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (Marcus Funke, Julian-Marchlewski-Ring 53, 16303 Schwedt/Oder, Tyskland, schwedt@f-performance.eu, telefon: 01629639624) en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk.

 

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Konsekvenser af tilbagekaldelse

 

Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi betalt dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os har), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

 

Var:

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

 

Tjenester:

Hvis du har anmodet om, at ydelserne skal påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb i forhold til den andel af ydelserne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du meddelte os udøvelsen af fortrydelsesretten mht. til denne kontrakt svarer til det samlede omfang af ydelserne i kontrakten.

 

Eksempel på fortrydelsesformular

 

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

 

– Til Marcus Funke, Julian-Marchlewski-Ring 53, 16303 Schwedt/Oder, Tyskland, schwedt@f-performance.eu

 

– Jeg/vi (*) ophæver hermed den af mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende

Varer (*)/levering af følgende service (*)

 

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

 

– Navn på forbruger(e)

 

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

 

– Forbrugerens/kundernes underskrift (kun hvis meddelelsen sker på papir)

 

- Dato

 

(*) Det ikke gældende overstreges.

 

 

Annulleringspolitik [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] oprettet med Trusted Shops juridiske tekster i samarbejde med FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

bottom of page